بازرگانی توسعه تجارت ماندگار نادیا پرسام


خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات و بنادر و گشایش اعتبارات اسنادی ( ال سی ) شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازک از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود