وکیل شرکت بازرگانی توسعه تجارت ماندگار نادیا پرسام

جناب آقای پویا همایونی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم گرافیک و لیسانس حقوق قضایی و همچنین با بیش از 10 سال سابقه وکالت در دعاوی مالی و غیرمالی متخصص در امور حقوقی شرکت ها، وکیل شرکت بازرگانی توسعه تجارت ماندگار نادیا پرسام می باشند.